สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
เตือนภัย! หลงเชื่อ sms หลอกลวงและแอปพลิเคชันที่ปล่อยกู้เงินดอกเบี้ยโหด

ข้อมูลทั่วไป / บริการประชาชน

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

เตือนภัย!! SMS หลอกลวง

660307-1.jpg

มิจฉาชีพส่งข้อความ SMS

660307-2.jpg

มิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินล่วงหน้า

660307-3.jpg

ข่มขู่ให้โอนเงินของมิจฉาชีพ

660307-4.jpg

การกู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน

660307-5.jpg

การกู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน

660307-6.jpg