สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 28 พ.ค. 64 อยู่ที่ 251.9 พันล้าน USD

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน เม.ย. 64 ขยายตัวร้อยละ 3.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่เงินฝากในสถาบันการเงินขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน เม.ย. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 15.4 ต่อปี

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน เม.ย. 64 ขาดดุล -1,297.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน พ.ค. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 41.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน เม.ย. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 18.5 ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน พ.ค. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในเดือน เม.ย. ปีงบประมาณ 64 ขาดดุลจำนวน -54,461 ล้านบาท

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือน เม.ย. ปีงบประมาณ 64 หดตัวที่ร้อยละ -31.2 ต่อปี

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน เม.ย. 64 อยู่ที่ร้อยละ 54.9 ของ GDP

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน พ.ค. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ