สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 13 ม.ค.66 อยู่ที่ 224.3 พันล้าน USD

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือน ธ.ค. 65 หดตัวร้อยละ -3.8 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศเดือน ธ.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -4.4 ต่อปี

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ธ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.6 ต่อปี

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ธ.ค. 65 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 92.6 จากระดับ 93.5 ในเดือนก่อนหน้า

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมเดือน ธ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.4 ต่อปี ส่งผลให้รายได้เกษตร ขยายตัวที่ร้อยละ 7.3 ต่อปี

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ในเดือน ธ.ค. 65 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ต่อปี

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในเดือน ธ.ค. 65 ขาดดุลจำนวน -66,302 ล้านบาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บได้ ณ ระดับราคาคงที่ในเดือน ธ.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -9.8 ต่อปี

ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือน ธ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 22.5 ต่อปี

(ต่างประเทศ) GDP จีน ไตรมาสที่ 4 ปี 65 ขยายตัวร้อยละ 2.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ไต้หวัน ไตรมาสที่ 4 ปี 65 (เบื้องต้น) หดตัวที่ร้อยละ -0.86 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์