ข้อมูลทั่วไป / บริการประชาชน

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

APEC Finance Ministers' Process : APEC FMP

ภาพข่าว

เอกสารแถลงข่าว

วีดิโอเผยแพร่เกี่ยวกับกรอบการประชุม APEC FMP

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ APEC FMP ประจำปี 2565

บทความเกี่ยวกับ APEC