สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 19 พ.ย. 64 อยู่ที่ 246.1 พันล้าน USD

มูลค่าการนำเข้าขยายตัวที่ร้อยละ 34.6 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าการส่งออกในเดือน ต.ค. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 17.4 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรม หดตัวที่ร้อยละ -8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ต.ค. 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือน ต.ค. 2564 ขยายตัวที่ร้อยละ 1,588.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP สิงคโปร์ ไตรมาสที่ 3 ปี 64 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ