สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 3 ก.ย. 64 อยู่ที่ 252.5 พันล้าน USD1.

เงินฝากในสถาบันการเงิน ขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ส.ค. 64 หดตัวที่ร้อยละ -29.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของสหราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 2 ปี 64 ขยายตัวร้อยละ 22.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ก.ค. 64 ขยายตัวร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของญี่ปุ่น ไตรมาสที่ 2 ปี 64 ขยายตัวร้อยละ 7.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ส.ค. 64 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 39.6 จากระดับ 40.9 ในเดือนก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ส.ค. 64 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 76.8 จากระดับ 78.9 ในเดือนก่อน

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เดือน ส.ค. 64 ขยายตัวร้อยละ 0.07 ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ส.ค. 64 ลดลงร้อยละ -0.02 ต่อปี

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ส.ค. 64 ขยายตัวร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของยูโรโซน ไตรมาสที่ 2 ปี 64 (ประมาณการครั้งที่ 3) ขยายตัวร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.ค. 64 ขาดดุล -680.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ