สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
FPO symposium2023 Fis and Fin แผนที่การเงินครัวเรือนไทย: เข็มทิศการพัฒนาทักษะทางการเงิน

FPO symposium

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

FPO symposium2023 Fis and Fin แผนที่การเงินครัวเรือนไทย: เข็มทิศการพัฒนาทักษะทางการเงิน

งานสัมมนา Fis and Fin Forum 2023

แผนที่การเงินครัวเรือนไทย: เข็มทิศการพัฒนาทักษะทางการเงิน

(Unveiling the Thai Household Money Map: Navigating the Path to Financial Wisdom)

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.30 น.
ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

e_card.jpg

 
Fis and Fin eBook Download
Fis and Fin Presentation Slide Download
Fis and Fin Dashboard View