สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
คำกล่าวสุนทรพจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน

คำกล่าวสุนทรพจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน

คำกล่าวสุนทรพจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน