สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ 2565

Page View : 844

ประชาพิจารณ์

ขอสนับสนุน กฎหมายนี้ 1 เสียงครับ
โดย : สุภัสร์ กล่อมเอี้ยง
เมื่อ : 15/9/2566 9:49:40

อยากให้รีบบรรจุ และประกาศใช้มาก ๆ ครับ อยางน้อยแก่ตัวไป ก็จะได้มีเงินใช้ แต่ตอนนี้ เหมือนรอมาหลายปีแล้ว อยากให้ัรัฐบาลชุดใหม่ เร่งดำเนินการ และประกาศใช้ในปี 2567 ให้ทันครับ
โดย : ธีธัช หลีเจริญ
เมื่อ : 5/9/2566 16:02:21

Leave message