สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
5th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT
5th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT