สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
4th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT
4th APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT