สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
3rd APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT
3rd APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIALSTATEMENT