สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยธนาคารออมสินในฐานะธนาคารผู้ประสานงานเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) การรู้เท่าทันการเงินนอกระบบ (แชร์ลูกโซ่) และติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันการเงินประชาชน ณ สถาบันการเงินประชาชนปางมดแดง จังหวัดพะเยา และสถาบันการเงินประชาชนตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

Page View : 87