สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    สำนักงาน​เศรษฐกิจ​การคลัง​ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการ​สำนักงาน​เศรษฐกิจ​การคลัง​ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังและคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.

Page View : 202