สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอรรถพล อรรถวรเดช เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

Page View : 178