สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนารายการ Local Reach เอื้อมลึก ถึงภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม 2566 ภายใต้แนวคิด การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD มาเป็นแขกรับเชิญร่วมเสวนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมป๋วยอึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

Page View : 85