สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กับ Mr. Masamichi Kono (นายมาซามิชิ โคโนะ) ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Advisor) ของธนาคารมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) และกรรมการใน Global Advisory Board ของกลุ่ม MUFG ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

Page View : 255