สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราชให้แก่ "ศิริราชมูลนิธิ" เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมบังคับคดีครบรอบ 48 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

Page View : 151