สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมกับธนาคารโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่อง การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลัง COVID-19 และประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

Page View : 201