สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาติดตามขับเคลื่อนนโยบายรัฐสวัสดิการและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทวงการคลัง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563

Page View : 1435