สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2560) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช.) และตำแหน่งพนักงานธุรการ (ม.6 หรือ ปวช.)

    doc06835320170505142626_001.jpg
    Download

Page View : 330