สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2560) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (ปวส.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) ตำแหน่งพนักงานธุรการ (ปวช.) และตำแหน่งพนักงานธุรการ (ม.6 หรือ ปวช.)

  21.jpg
   
  รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบ

   
  Download

Page View : 333