สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  กบข. เปิดแผนการลงทุนให้สมาชิก “เลือก” ที่ “ใช่” ตั้งแต่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป

   
                            กบข. ดีเดย์ 2 กรกฎาคมนี้ เปิดให้สมาชิกทั่วประเทศเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับจังหวะชีวิต

                            ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์  ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  (กบข.)  เปิดเผยว่า  ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550   ที่เปิดโอกาสให้ กบข. สามารถจัดแผนการลงทุนให้แก่สมาชิกได้มากกว่า 1 แผน  เพื่อให้สอดรับกับความแตกต่างและความหลากหลายของสมาชิกทั้งเรื่องของวัย ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน  ตลอดจนการประเมินตัวเองให้ยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้  ล่าสุดนี้ แผนการลงทุนดังกล่าวพร้อมเปิดให้สมาชิก กบข.  ทั่วประเทศมีโอกาสเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว  เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับแผนการลงทุนจะแบ่งออกเป็น 4 แผน  ตามระดับความเสี่ยงและโอกาสการได้รับผลตอบแทนที่ต่างกันไป ได้แก่ 1. แผนตลาดเงิน 2. แผนตราสารหนี้ 3. แผนหลัก และ 4. แผนผสมหุ้นทวี  ............
  สามารถอ่านเอกสารโดยละเอียดได้จากเอกสารประกอบ
  Download
  Download
  ฝ่ายสื่อสารสมาชิก กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ ติดต่อ : นิตยาภรณ์ บัวนาค โทร. 02 636 1000 ต่อ 256 , Contact Center โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th , www.gpf.or.th
  14/7/2560 11:24:45
  14/7/2560 13:56:03

Page View : 977