สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  กบข. พาเที่ยวซาฟารี เวิลด์ และภูเก็ต แฟนตาซี ลดกระหน่ำกว่า 50 %


                           กบข. จับมือซาฟารี เวิลด์และภูเก็ต แฟนตาซี ลดค่าบัตรชมกว่า 50 %  ชวนสมาชิก กบข.  เที่ยวสนุกทั้งครอบครัว
   
                            นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)  เปิดเผยว่า จากผลการสำรวจความพึงพอใจของสมาชิกทั่วประเทศที่มีต่อการดำเนินงานของ กบข. ประจำปี 2553  ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative Study) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) นั้น หนึ่งในผลการสำรวจได้ระบุว่ามีสมาชิกกว่าร้อยละ 37.4  ต้องการให้ กบข. จัดสวัสดิการด้านการท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของสมาชิกตรงตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้  กบข. ได้รับความร่วมมือจาก ซาฟารี เวิลด์และภูเก็ต แฟนตาซี ร่วมจัดโครงการบัตรเดียว เที่ยวทั่วไทย ตอน “กบข.มอบสุข....สนุกทั้งครอบครัว”  มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก กบข. ทั่วประเทศ  รับส่วนลดพิเศษสูงสุดกว่าบุคคลทั่วไป เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ กบข. ขยายฐานสวัสดิการมอบความสุขไปยังครอบครัวของสมาชิกและถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เหนียวแน่นขึ้นอีกด้วย  ตรงนี้ตอบโจทย์ตามนโยบายหลักการจัดสวัสดิการของ กบข. ค่อนข้างชัดเจน คือ ทั้งสร้างความสุข และลดภาระค่าใช้จ่ายไปในคราวเดียวกันด้วย..........


   
  สามารถอ่านเอกสารโดยละเอียดได้จากเอกสารประกอบ
  Download

Page View : 1039