สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  สมาชิก กบข.รับส่วนลดสูงสุด10% “งานเที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า”

  ฉบับที่ 1/09/2553                                                                                
  วันที่   23   กันยายน   2553

   

                          สมาชิกกบข.เฮรับสิทธิพิเศษสูงสุด10%จากผู้ประกอบการกลุ่มท่องเที่ยวในงาน “เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า ”ที่จัดขึ้นในวันที่ 23-26 กันยายน  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยสังเกตุสติ๊กเกอร์ยินดีต้อนรับบัตรสมาชิก กบข.หรือสอบถามข้อมูลได้ที่บูธ กบข. CC126 โซน C2

                          นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 23-26 กันยายนนี้ สมาชิกกบข.จะได้รับส่วนลดสูงสุด 10% ในงาน “เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า”ครั้งที่ 2 ที่จัดขึ้น ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยให้สังเกตุสติ๊กเกอร์ยินดีต้องรับบัตรสมาชิก กบข. หรือหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่บูธ กบข. หรือ CC126 โซน C2

                          ทั้งนี้กบข.มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่มีอยู่1.17  ล้านคนทั่วประเทศซึ่งแบ่งนโยบาย 3 ส่วน คือ การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้และการสร้างความสุข ปัจจุบันกบข.มีสวัสดิการสำหรับสมาชิกทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อเพื่อการศึกษา หรือสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ สามารถดูรายละเอียดสวัสดิการของกบข.ได้ที่ www.gpf.or.th หรือสอบถามได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูลสมาชิกกบข. โทร.1179

                          สำหรับงาน “เที่ยวเมืองไทย สบายกระเป๋า”จัดขึ้นโดยสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)และหน่วยงานเอกชนได้จัดงาน โดยมีบูธที่เข้าร่วมงานกว่า 300 บูธงานนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและปัญหาการเมืองที่ผ่านมา

   =================================================================================

                          เกี่ยวกับ กบข. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 เพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญและให้ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ  กบข. มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะโดยมีคณะกรรมการ กบข.เป็นผู้กำหนดนโยบาย ปัจจุบัน กบข.มีสมาชิกทั้งสิ้น 1.17 ล้านคน มูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารประมาณ 480,000 ล้านบาท

Page View : 970