สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  กบข.แถลงผลงาน 10 เดือน บริหาร 4.85 แสนล้าน

                             กบข.เผย 10 เดือนบริหารสินทรัพย์กว่า 4.85 แสนลบ. สมาชิกเปลี่ยนแผน MIC กว่าครึ่งพัน สวัสดิการเข้าเป้า สมาชิกตอบรับดี ปีหน้าเน้นลงทุนอย่างรับผิดชอบ และสื่อสารเชิงรุกให้ถึงตัวสมาชิก
   
                             นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) เปิดเผยว่า ณ 31 ตุลาคม 2553 กบข.มีสมาชิกทั่วประเทศจำนวน 1,156,492 คน มีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลมูลค่า 485,904 ล้านบาท โดย กบข.บริหารเงินออมของสมาชิก ด้วยการลงทุนภายใต้กรอบพรบ.กบข. พ.ศ. 2539 และกฎกระทรวงที่ใช้บังคับ

                             อย่างไรก็ดี กบข. ได้เพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินออมด้วยโครงการ My Choice…My Chance เราเลือกได้  ใน 10 เดือนแรกของปีนี้มีสมาชิกเปลี่ยนแผนการลงทุน 572 ราย แบ่งเป็น แผนผสมหุ้นทวี 534 ราย แผนตราสารหนี้ 25 ราย แผนตลาดเงิน 13 ราย ....(Download รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบ)

   
  Download

Page View : 969