งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562