สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ชี้แจงข้อวิจารณ์ : การโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 

จากข้อความที่มีการแชร์กันในไลน์ว่า การให้วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท/คน/เดือน สำหรับซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐที่ขายสินค้าของเจ้าสัวหรือนายทุนขนาดใหญ่ เท่ากับว่าเป็นรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเอาเงินออกจากบัญชีของรัฐไปสู่กระเป๋าของนายทุนขนาดใหญ่ โดยที่ประชาชนไม่ได้เห็นแม้แต่ตัวเงินจริง

อยากลองชวนให้คิดในมุมอีกหนึ่ง แล้วจะพบว่าข้อความข้างต้นไม่ได้เป็นความจริงเลย และเป็นการให้ข้อมูลที่บิดเบือนเจตนาที่ดีของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อที่ทำให้เข้าใจผิดว่าการที่รัฐบาลจัดทำโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่เจ้าสัวหรือกลุ่มนายทุน ซึ่งข้อเท็จจริง คือ สินค้าของกินของใช้ที่มีขายอยู่ในร้านธงฟ้าประชารัฐ ก็เป็นสินค้าที่มีขายอยู่ในร้านค้าทั่วไป และก็เป็นสินค้าที่ประชาชนมีการซื้ออยู่โดยปกติ โดยที่ไม่ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ต้องมีร้านธงฟ้าประชารัฐ

ในทางตรงกันข้าม การมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลับเป็นการช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยได้มากกว่า เนื่องจากการซื้อสินค้าผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าการซื้อสินค้าชนิดเดียวกันในร้านค้าอื่นๆ นอกจากนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้แจกให้นั้น ก็ไม่ได้ให้เป็นเพียงตัวบัตรเปล่าๆ แต่รัฐบาลได้ให้วงเงินสำหรับการซื้อสินค้าให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย (300 หรือ 200 บาท/คน/เดือน) ซึ่งก็เท่ากับว่าเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เพิ่มขึ้นอีก หรือเรียกง่ายๆ ก็คือ เป็นการช่วยประหยัดเงินของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอง เพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้นำเงินที่ประหยัดได้นั้น ไปซื้อสินค้าอื่นๆ ที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องการได้

นอกจากนี้ หากมองในภาพที่กว้างขึ้น จะพบว่าในฝั่งของร้านขายสินค้า ซึ่งเดิมร้านค้าโชห่วยขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ตามชุมชนต่าง ๆ ก่อนหน้านี้ขายสินค้าได้น้อย ไม่ค่อยมีกำไร จนบางร้านต้องปิดกิจการไป แต่ตอนนี้การมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ร้านค้าโชห่วยเล็กๆ ที่มาเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถกลับขายสินค้าได้ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีกำไรเพียงพอที่จะสามารถประกอบกิจการต่อไปได้ ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของชุมชนที่มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนั้นตั้งอยู่ด้วย

และสำหรับประเด็นที่บอกว่า การที่รัฐบาลโอนเงินให้แก่ประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ประชาชนไม่ได้เห็นตัวเงินนั้น ก็เพราะว่ารัฐบาลต้องการที่จะโอนเงินให้ถึงมือของประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตรง โดยไม่ผ่านคนกลางหรือหน่วยงานกลางใดๆ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความคุ้นชินให้กับประชาชนในการลดการใช้เงินสด ซึ่งเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อมุ่งหน้าสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง