ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เรื่อง PM2.5 ยังคงเป็นปัญหา