สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 31 พ.ค. 62 อยู่ที่ 209.9 พันล้าน USD

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมของ ม.หอการค้าไทย ในเดือน พ.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 64.8

อัตราการว่างงานในเดือน พ.ค. 62 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ของกำลังแรงงานทั้งหมด

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน เม.ย. 62 คิดเป็น 1.81 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน พ.ค. 62 หดตัวร้อยละ -3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) ในเดือน พ.ค. 62 อยู่ที่ระดับ 95.9

(ต่างประเทศ) GDP ญี่ปุ่น ไตรมาส 1 ปี 62 (ปรับปรุง) ขยายตัวร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) มูลค่าการส่งออกของจีน เดือน พ.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 0.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่มูลค่าการนำเข้าเดือน พ.ค. 62 หดตัวที่ร้อยละ -8.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 98 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)