สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 2 ส.ค. 62 อยู่ที่ 221.2 พันล้าน USD

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน ก.ค. 62 หดตัวร้อยละ -4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของยูโรโซน ไตรมาสที่ 2 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 1.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 2 ปี 62 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของมาเลเซีย ไตรมาสที่ 2 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 4.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 98 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)