สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 5 ก.ค. 62 อยู่ที่ 214.9 พันล้าน USD

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวม ในเดือน มิ.ย. 62 ปรับตัวลดลงจากระดับ 64.8 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 63.4

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน มิ.ย. 62 ปรับตัวลดลงจากระดับ 95.9 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 94.5

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน พ.ค. 62 คิดเป็น 1.73 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน มิ.ย. 62 หดตัวร้อยละ -3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ของสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 2 ปี 62 (เบื้องต้น) ขยายตัวที่ ร้อยละ 0.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 98 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)