สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 29 มิ.ย. 61 อยู่ที่ 206.8 พันล้าน USD

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มิ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.4 ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน มิ.ย. 61 เท่ากับ 108.1 ขยายตัวร้อยละ 4.4 ต่อปี

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน พ.ค. 61 มียอดคงค้าง 17.7 ล้านล้านบาท คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 5.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน พ.ค. 61 มียอดคงค้าง 19.2 ล้านล้านบาท คิดเป็นการขยายตัวร้อยละ 5.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน พ.ค. 61 เกินดุล 958.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(ต่างประเทศ) ยอดขายรถยนต์ของสหรัฐฯ เดือน พ.ค. 61 หดตัวร้อยละ -1.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) ดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เดือน มิ.ย. 61 อยู่ที่ระดับ 53.0 จุด ลดลงจากเดือนก่อนหน้า

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน มิ.ย. 61 หดตัวร้อยละ -1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 30 ฉบับที่ 95 : ฉบับเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2561
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)