สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 10 พ.ค. 62 อยู่ที่ 211.4 พันล้าน USD

อัตราการว่างงานในเดือน เม.ย. 62 อยู่ที่ร้อยละ 1.1 ของกำลังแรงงานทั้งหมด

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน มี.ค. 62 คิดเป็น 1.79 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศในเดือน เม.ย. 62 หดตัวร้อยละ -5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน เม.ย. 62 ขยายตัวเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1

(ต่างประเทศ)GDP ของยูโรโซน ไตรมาสที่ 1 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 1.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)GDP ของมาเลเซีย ไตรมาส 1 ปี 62 ขยายตัวร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)มูลค่าการส่งออกของสหรัฐฯ เดือน มี.ค. 62 หดตัวร้อยละ -0.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่มูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 0.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ)ผลผลิตอุตสาหกรรมของจีน เดือน เม.ย. 62 ขยายตัวร้อยละ 5.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 98 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)