สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 4 ต.ค. 62 อยู่ที่ 221.2 พันล้าน USD

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมของ ม.หอการค้าไทย ในเดือน ก.ย. 62 ปรับตัวลดลงจากระดับ 60.9 ในเดือนก่อน มาอยู่ที่ระดับ 59.3

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ส.ค. 62 คิดเป็น 1.82 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ผู้มีงานทำเดือน ก.ย. 62 มีจำนวน 37.2 ล้านคน หดตัวร้อยละ -1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลัง
วารสารการเงินการคลังNew !
วารสารปีที่ 31 ฉบับที่ 98 : ฉบับเดือน
มกราคม - มีนาคม 2562
วารสารการเงินการคลัง(ย้อนหลัง)