ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ (ศวบ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    ขอให้สำนัก/ศูนย์/กลุ่มที่สนใจดำเนินโครงการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ที่กำหนดโดยสามารถดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ด หรือทาง www.fpo.go.th/eresearch พร้อมส่งไฟล์เอกสารทางอีเมล fpo.rmc@gmail.com ให้ ศวบ. ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-273-9020 ต่อ 3583, 3588