ประจำเดือน มกราคม 2564 เรื่อง สถานการณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์ของโลก
ปกRUpdate-0164-(3).jpg