ประจำเดือน มีนาคม 2561 เรื่อง สมองกลอัจฉริยะ (AI) กับหลากทรรศนะของคนดังระดับโลก
img_thum_MarchRStory.jpg