ประจำเดือน มกราคม 2562 เรื่อง งานวิจัยรับมือขยะมหันตภัย