ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เรื่อง ทิศทางพลังงานของโลกใกล้ถึงจุดเปลี่ยน..จริงหรือ..?