คลื่นวิกฤตเศรษฐกิจโลก : ทางเลือกใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยอยู่รอด
img_thum_PB001.jpg