สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลโกงการชักชวนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของแชร์ลูกโซ่ที่ผิดกฎหมายให้กับประชาชน ภายใต้โครงการการป้องปรามการเงินนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลโกงการชักชวนหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ของแชร์ลูกโซ่ที่ผิดกฎหมายให้กับประชาชน ภายใต้โครงการการป้องปรามการเงินนอกระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Page View : 15