สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการหารือผ่านระบบ Videoconference ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับนาย Masatsugu Asakawa ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) และหารือกับนาย Hideaki Iwasaki ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำประเทศไทย (Asian Development Bank Thailand Resident Mission: ADB TRM) ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

Page View : 83