สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมทีม “ผู้พิทักษ์สิทธิ์” ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ลงพื้นที่เพื่อทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย ปณ. หลักสี่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563

Page View : 180