สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2563-2567 ระหว่างประเทศไทยและธนาคารพัฒนาเอเชีย ณ ห้องประชุมเพรสซิเด้นท์ 1-2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

Page View : 100