สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมเรื่อง คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563

Page View : 64