กระทรวงการคลัง
MINISTRY OF FINANCE
Contact Us

กระทรวงการคลัง(Ministry of Finance)

Ministry of FinanceRama 6 Rd., Phayathai Bangkok, 10400 THAILAND
Tel: (662) 126-5800 Fiscal Date ext.359,3544Webpage (662) 216-5009 ext.3352
  • โทรสาร : 02-618-3379
  • email : webmaster@fpo.go.th
  • เวลาทำการ : 08.30 น. - 16.30 น.
Personal Contact
Mrs. Ajchara Klinklow
(662) 273-9020 ext. 3554
kklow981@mof.go.th
Mrs. Panida Suwaruchiporn
(662) 273-9020 ext. 3540
panidap@fpo.go.th
Miss. Pailin Changpinyo
(662) 273-9020 ext. 3595
Pailin@fpo.go.th
Mr. Thammarit Koonhirun
(662) 273-9020 ext. 3544
thammarit.k@gmail.com
Mr. Atik Lawsakool
(662) 273-9020 ext. 3568
Lawschoolattic@gmail.com