สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 27 ม.ค.66 อยู่ที่ 225.97 พันล้าน USD

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ธ.ค. 65 เกินดุลที่ 1,102.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ธ.ค. 65 อยู่ที่ร้อยละ 60.67 ของ GDP

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ธ.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -13.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ธ.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -8.2 ต่อปี

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ม.ค. 66 ขยายตัวที่ร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ธ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน ธ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.6 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ฮ่องกง ไตรมาส 4 ปี 65 หดตัวที่ร้อยละ -4.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์