สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 17 มิ.ย. 65 อยู่ที่ 221.4 พันล้าน USD

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน พ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน พ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 29.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมเดือน พ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน พ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน พ.ค. 65 มีจำนวน 521,410 คน ขยายตัวที่ร้อยละ 8,515.5 ต่อปี

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ