สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 29 เม.ย 65 อยู่ที่ 228.6 พันล้าน USD

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน มี.ค. 65 อยู่ที่ร้อยละ 60.64 ของ GDP

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน เม.ย. 65 หดตัวที่ร้อยละ -7.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน มี.ค. 65 คิดเป็น 1.92 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน เม.ย. 65 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 40.7 จากระดับ 42.0 ในเดือนก่อน

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน เม.ย. 65 ขยายตัวร้อยละ 8.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน มี.ค. 65 เกินดุลที่ 1,244.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน มี.ค. 65 ขยายตัวร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน มี.ค. 65 ขยายตัวร้อยละ 6.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน มี.ค. 65 ขยายตัวร้อยละ 6.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ฮ่องกง ไตรมาส 1 ปี 65 หดตัวที่ร้อยละ -4.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP อินโดนีเซีย ไตรมาสที่ 1 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ฟิลิปปินส์ ไตรมาสที่ 1 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 8.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ