สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 10 มิ.ย. 65 อยู่ที่ 226.3 พันล้าน USD

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศเดือน พ.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -11.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน พ.ค. 65 ลดลงอยู่ที่ระดับ 84.3 จากระดับ 86.2 ในเดือนก่อนหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ