สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 2 ก.ย. 65 อยู่ที่ 213.5 พันล้าน USD

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ส.ค. 65 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 90.5 จากระดับ 89.0 ในเดือนก่อนหน้า

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.86 ต่อปี

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

GDP ยูโรโซน ไตรมาสที่ 2 ปี 65 (เบื้องต้น) ขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

GDP ออสเตรเลีย ไตรมาส 2 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 26 ส.ค. 65 อยู่ที่ 216.0 พันล้าน USD

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.4 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ก.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -10.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 67.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ร้อยละ 60.75 ของ GDP

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.ค. 65 ขาดดุลดุลที่ -4,067.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ก.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงิน เดือน ก.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์