สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 20 ม.ค.66 อยู่ที่ 224.2 พันล้าน USD

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ธ.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -1.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ธ.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -22.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มูลค่าการส่งออกในเดือน ธ.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -14.6 ต่อปี

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน ธ.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 872.3 ต่อปี

มูลค่าการนำเข้าเดือน ธ.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -12.0 ต่อปี

(ต่างประเทศ) GDP สหรัฐฯ ไตรมาส 4/65 (เบื้องต้น) ขยายตัวที่ร้อยละ 1.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP ฟิลิปปินส์ ไตรมาสที่ 4 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP เกาหลีใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์