สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 10 มี.ค.. 66 อยู่ที่ 218.6 พันล้าน USD

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศเดือน ก.พ. 66 หดตัวที่ร้อยละ -4.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ก.พ. 66 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 96.2 สูงสุดในรอบ 47 เดือน

(ต่างประเทศ) GDP ญี่ปุ่น ไตรมาส 4 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP เกาหลีใต้ ไตรมาสที่ 4 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์