การเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน ฉบับที่ ๙ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน

Page View : 1172

ประชาพิจารณ์

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKFbpMkRdjgT8Bfg4ZmyY5;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1662517709/RO=10/RU=https://www.rd.go.th/1603.html/RK=2/RS=E5Iql0ejFNjSToU53uodeok1QpU-
โดย : ทีละ ลิออนรัมย์
เมื่อ : 7/9/2565 1:48:42

Leave message