สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนทุจริต

        ช่องทางการร้องเรียนนี้ เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบเฉพาะ “บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)” เท่านั้น  หากท่านมีความประสงค์จะร้องเรียนในกรณีอื่น ๆ เช่น ทุจริตเกี่ยวกับมาตรการ/โครงการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของ สศค. (เช่น คนละครึ่ง เราชนะ ฯลฯ) กฎหมาย/กฎระเบียบ การเงิน/หนี้นอกระบบ เศรษฐกิจ อื่น ๆ ขอให้ click เมนู “ร้องเรียนทั่วไป” 
 
ทุจริต (เป็นการร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบเฉพาะ “บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง” เท่านั้น)
สร้างกระทู้ใหม่ | ร้องเรียนทุจริต > ทุจริต (เป็นการร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบเฉพาะ “บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง” เท่านั้น)
Thread Created by Posts Views Last post