สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 1 ก.ย. 66 อยู่ที่ 30.48 พันล้าน USD

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน ก.ค. 66 คิดเป็น 1.93 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงตามกฎหมาย

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ส.ค. 66 หดตัวที่ร้อยละ -0.2 ต่อปี

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ส.ค. 66 สูงขึ้นที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้น ร้อยละ 0.8 ต่อปี

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ส.ค. 66 หดตัวตัวที่ร้อยละ -5.5 ต่อปี

(ต่างประเทศ) GDP ออสเตรเลีย ไตรมาสที่ 2 ปี 66 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP เกาหลีใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 66 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 4.9 ของกำลังแรงงานรวม

อัตราเงินเฟ้อของจีน เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรป เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าส่งออกและนำเข้าฟิลิปปินส์ เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 5.1 และ 13.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

มูลค่าการส่งออกใต้หวัน เดือน ต.ค. 59 ขยายตัวร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์