สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 15 ก.ย. 66 อยู่ที่ 30.13 พันล้าน USD

ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือน ส.ค. 66 หดตัวร้อยละ -2.4 ต่อปี

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บได้ ณ ระดับราคาคงที่ในเดือน ส.ค. 66 หดตัวที่ร้อยละ -15.1 ต่อปี

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ส.ค. 66 ลดลงอยู่ที่ระดับ 91.3

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในเดือน ส.ค. 66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.1 ต่อปี และดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรม ในเดือน ส.ค. 66 ลดลงร้อยละ -3.0 ต่อปี

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ส.ค. 66 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 56.9

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ส.ค. 66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ส.ค. 66 หดตัวร้อยละ -19.9 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศเดือน ส.ค. 66 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.4 ต่อปี

(ต่างประเทศ) GDP ออสเตรเลีย ไตรมาสที่ 2 ปี 66 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

(ต่างประเทศ) GDP เกาหลีใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 66 ขยายตัวที่ร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 4.9 ของกำลังแรงงานรวม

อัตราเงินเฟ้อของจีน เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรป เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าส่งออกและนำเข้าฟิลิปปินส์ เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 5.1 และ 13.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

มูลค่าการส่งออกใต้หวัน เดือน ต.ค. 59 ขยายตัวร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์