สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 17 พ.ย. 66 อยู่ที่ 30.45 พันล้าน USD

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ต.ค. 66 หดตัวร้อยละ -18.4 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ต.ค. 66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 ต่อปี

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในเดือน ต.ค. 66 ลดลงร้อยละ -0.9 ต่อปี และดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรม ในเดือน ต.ค. 66 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 ต่อปี

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 1.5 ต่อปี

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในเดือน ต.ค. 66 ขยายตัว ร้อยละ 49.7 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศเดือน ต.ค. 66 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.9 ต่อปี

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือน ต.ค. 66 หดตัวที่ร้อยละ -4.2 ต่อปี

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ในเดือน ต.ค. 66 หดตัวร้อยละ -0.3 ต่อปี

(ต่างประเทศ) GDP สิงคโปร์ ไตรมาส 3 ปี 66 ขยายตัวร้อยละ 1.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในเดือน ต.ค. 66 ขาดดุล -244,078 ล้านบาท

อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 4.9 ของกำลังแรงงานรวม

อัตราเงินเฟ้อของจีน เดือน ต.ค. 59 อยู่ที่ร้อยละ 2.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ยอดค้าปลีกของสหภาพยุโรป เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 1.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าส่งออกและนำเข้าฟิลิปปินส์ เดือน ก.ย. 59 ขยายตัวร้อยละ 5.1 และ 13.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามลำดับ

มูลค่าการส่งออกใต้หวัน เดือน ต.ค. 59 ขยายตัวร้อยละ 9.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์