สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

     นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมพิธีส่งมอบของบริจาคในโครงการทอดผ้าป่าหนังสือและการปรับปรุงห้องสมุด ปีที่ 4 ณ โรงเรียนวัดเสถียรรัตนาราม จังหวัดนครปฐม ซึ่งโครงการนี้เป็นหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558

 

   
   

 

 ย้อนกลับ

เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง