สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
   

  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่คลิปสั้น เรื่อง ?มีอะไรตามอยู่? เพื่อสร้างการรับรู้และความ เข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา หนี้นอกระบบ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของภาครัฐ ภายใต้โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่คลิปสั้น เรื่อง ?มีอะไรตามอยู่? เพื่อสร้างการรับรู้และความ
  เข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา หนี้นอกระบบ และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของภาครัฐ ภายใต้โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  (ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ในรถไฟฟ้าบีทีเอส)

Page View : 6