สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมประกอบพิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 59 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

Page View : 67